Kiedy korzystanie z kursu przez Internet przynosi korzyść:

Kursy BHP przez Internet

  • gdy ukończenia kursu okresowego wymaga pojedyncza osoba lub niewielka liczba pracowników,
  • gdy potrzebna jest niezwłoczne przeszkolenie a upłynął termin ważności dotychczasowego szkolenia okresowego,
  • gdy wmagana jest bezstronność oceny kompetencji pracownika,
  • gdy mobilność pracowników jest ograniczona (np.: kobiety w ciąży, niepełnosprawni),
  • gdy wymagane jest zaoszczędzenie czasu pracy pracowników,
  • gdy wymagane jest realizowanie szkolenia etapami (np. 1-2 godz. dziennie).