Procedura uczestnictwa

Kursy BHP przez Internet

1. Wypełnij formularz zgłoszeniowy (formularz ma na celu uzyskanie niezbędnych danych potrzebnych do wystawienia zaświadczenia ukończenia kursu oraz faktury).

2. Na swój adres mailowy otrzymasz login i hasło do kursu na platformie e-learningowej Szkoły Komputerowej Impuls

3. W terminie jednego tygodnia realizujesz kurs i rozwiązujesz test końcowy. Jeżeli uzyskasz powyżej 60% punktów, kurs uważa się za zakończony pozytywnie.

4. Po dokonaniu opłaty za kurs, otrzymasz zaświadczenie ukończenia kursu oraz fakturę VAT. Płacisz za kurs dopiero wtedy, kiedy go ukończysz. Nie pobieramy żadnych opłat przed zakończeniem kursu.