Szkolenie okresowe dla pracodawców - cel szkolenia

Kursy BHP przez Internet

Szkolenia okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
Cel szkolenia

 1. Cel szkolenia
  Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
  • oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
  • kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
  • ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.
 2. Szkolenie jest przeznaczone dla:
  • pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami,
  • innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych).
 3. Szkolenie jest organizowane e-learningowo, za pomocą lekcji oraz testów kontrolnych.

Zapisz się na okresowe szkolenie BHP dla osób kierujących pracownikami.