Wymogi prawne

Kursy BHP przez Internet

Program kursu realizowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 r. (Dz. U. 196 poz. 1420) zmieniającym rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27-07-2004 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1860).

W związku z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 180 poz. 1860 z późn. zmianami) okresowe szkolenia BHP dla pracowników administracyjno-biurowych oraz kadry kierowniczej mogą być prowadzone w ramach samokształcenia kierowanego (e-learning).