Kurs BHP

BHP dla pracowników administracyjno-biurowych - program szkolenia

Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych
Program szkolenia

L.P. Temat szkolenia Godziny
1 Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące
bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:
  • praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie
    bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialność
    za naruszenie przepisów i zasad bhp,
  • ochrona pracy kobiet i młodocianych,
  • wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz
    świadczeń z nimi związanych,
  • profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników.
2
2 Postępowanie w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi
w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed
zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników.
2
3 Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej,
z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk
wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe.
2
4 Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy
i w sytuacjach zagrożeń, w tym zasady udzielania
pierwszej pomocy w razie wypadku.
2

Razem godzin nauczania: 8
Subscribe to RSS - Kurs BHP