Wstępne szkolenie BHP

Kursy BHP przez Internet

  1. Szkolenie wstępne stanowi instruktaż ogólny w ramach, którego pracownik zostaje zapoznany m.in. z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, układach zbiorowych lub w regulaminach pracy, zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
  2. Szkolenie przeznaczone jest dla nowo zatrudnionych osób na stanowiska administracyjno - biurowe.
  3. Szkolenie jest organizowane e-learningowo, za pomocą lekcji oraz testów kontrolnych. Czas trwania szkolenia w formie kursu e-learningowego wynosi ok. 2 godziny. Kurs kończy się zaliczeniem w formie testu.

Zapisz się na wstępne szkolenie BHP dla pracowników administracyjno-biurowych